Markarbeten

Vi utför många olika slags markarbeten som att gräva för och sätta upp en stödmur, dikesgrävning, asfaltsjustering, fibergrävning, trädgårdsanläggning och underhållning.

Optimal Plattsättning har över 15 års erfarenhet av markarbeten och etablerad kontakt med grossisthandlare som Markvaruhuset och åkerier för att kunna tillhandahålla en komplett lösning till dig som kund.

 • Jämna till mark
 • Flytta jordmassor
 • Anlägga plantering, parkering eller grus/stenpartier
 • Gräsklippning, krattning och ogräsrensning
 • Häck- och buskklippning
 • Höstgrävning av land och omgrävning av kompost
 • Röjning av sly och flistuggning
 • Stubbfräsning, vedkapning och stapling
 • Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
 • Återställande av markytor
 • Anlägga nytt ytskikt på grusväg